Logo

Innhold sikkerhetskurs

• Orientering før avgang
• Fareområder
• Ombordstigning/ladning/avstigning
• Skrå-terreng
• Begrensning ved flyving
• Nødsituasjoner
• Lasteflyving
• Begrensinger ved lasteflyving
• Håndsignaler - demo
• Helikoptertyper14.jpg 15.jpg
02.jpg 11.jpg